หน้าแรก

แจ้ง/ด่วน/ติดตาม

ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556

19 พฤศจิกายน 2556
ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง   ดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา2556 ให้รีบดำเนินการก่อนวันที่ 30 เมษายน 2557 ด่วน!!!! เบอร์โทรศัพท์ประสานงาน 0849588500 044670716

ประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่

หนังสือราชการ สพป.บร.2

ข่าวประกาศ/ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือราชการ สพฐ.

ผอ.สพป.บร.2นายสมศักดิ์ ชอบทำดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ประวัติ...

Flexibility Made Easy

โรงเรียนในสังกัด สพป.บร.2

New Document

LINK_PIC

Our Address:
ถ.อำนวยกิจ ต.ประโคนชัย
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
31140
Hours of Operation:
Mon. to Fri. 9am to 5pm
Weekends 9am to 12am

Demo Information

All content and images shown on this site is for demo, presentation purposes only. This site is intended to exemplify a live website and does not make any claim of any kind to the validity of non-Shape5 content, images or posts published. Stock photography is not included with this template. Links will be provided for some images if you wish to purchase them from their copyright owners.

Site Shaper Available

Do you need a website up and running quickly? Then a site shaper is just what you are looking for. A Site Shaper is a quick and easy way to get your site looking just like our demo in just minutes Make an exact copy of this demo with very little effort. Learn More...