หน้าแรก

แจ้ง/ด่วน/ติดตาม

คุรุสภา

18 มีนาคม 2557
คุรุสภา

คุรุสภาเปิดรับสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดให้เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ บนเว็บไซต์คุรุสภา ในระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 4 เมษายน 2557

สพป.บร. เขต2 แจ้งข่าวด่วน

09 มิถุนายน 2555

    การสอบประเมินผลปลายปี ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2 โดยใช้แบบทดสอบจากสพฐ. ชั้นจะเริ่มในปีการศึกษา 2557      การจัดทำ ปพ.1 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ให้แสดงผลการเรียน ตั้งแต่ ป.1-ป.6 และการกรอกสัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (80:20) โดยผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (GPAX) ชั้น ป.4-ป.6

ประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่

หนังสือราชการ สพป.บร.2

ข่าวประกาศ/ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ผอ.สพป.บร.2นายสมศักดิ์ ชอบทำดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ประวัติ...

Flexibility Made Easy

โรงเรียนในสังกัด สพป.บร.2

New Document

LINK_PIC

Our Address:
ถ.อำนวยกิจ ต.ประโคนชัย
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
31140
Hours of Operation:
Mon. to Fri. 9am to 5pm
Weekends 9am to 12am

Demo Information

All content and images shown on this site is for demo, presentation purposes only. This site is intended to exemplify a live website and does not make any claim of any kind to the validity of non-Shape5 content, images or posts published. Stock photography is not included with this template. Links will be provided for some images if you wish to purchase them from their copyright owners.

Site Shaper Available

Do you need a website up and running quickly? Then a site shaper is just what you are looking for. A Site Shaper is a quick and easy way to get your site looking just like our demo in just minutes Make an exact copy of this demo with very little effort. Learn More...